Krizová komunikace > srpen 2016

Krizová komunikace > srpen 2016 > Nečekané zklamání

Říká se tomu přenos autority a tato technika patří k těm zdaleka nejúčinnějším. Především ve chvílích, kdy potřebujete posílit svoji komunikační pozici. A na svou stranu získat nové zákazníky, případně sympatizanty a také voliče. Proto se tvůrci komunikačních kampaní tak rádi obracejí na filmové a televizní hvězdy či další veřejně známé osoby s žádostí o vyjádření podpory.

V podobných případech je vždy potřeba dbát na řadu důležitých detailů. Mimo jiné na vhodnost spojení vašeho jména se jménem osoby, kterou hodláte požádat o vyjádření podpory nebo která naopak chce sama podpořit vás. Stejně tak důležité je mít pod kontrolou také technickou stránku celé záležitosti. Jen tak se vyhnete neúspěchu a zklamání.

Mnohé by o tom mohl vyprávět Mitch McConnell. Na počátku jeho kariéry mu šlo opravdu o hodně. Během jedněch amerických senátních voleb byl na nezáviděníhodné pozici vyzyvatele. Navíc čelil silnému protikandidátovi. Když se dozvěděl, že na jeho předvolební shromáždění přijede Ronald Reagan, neváhal ani chvíli. Zajistil si televizní štáb a pověřil ho jediným úkolem. "Natočte slova prezidentovy podpory!" Záměr byl jasný. Reaganova slova se měla stát součástí reklamního spotu. Jeho prostřednictvím chtěl oslovit prezidentovy stoupence a získat je na svoji stranu. A pak to přišlo! Prezident Reagan přistoupil k mikrofonu a prohlásil: "Jsem šťastný, že jsem zde se svým dobrým přítelem Mitchem O´Donnellem!"

Plán Mitche McConnella na použití prezidentových slov splasknul jako mýdlová bublina.

Kdykoliv je ve hře lidský faktor musíte počítat opravdu se vším. A vhodným způsobem čelit nechtěnému scénáři. Čím zkušenější jste, tím lépe vám to půjde.

Krizová komunikace > srpen 2016 > Pro inspiraci

Nesmírnou cenu má ten velitel, který se umí bystře a rychle orientovat v jakýchkoliv podmínkách. Kolikrát se v bitvách stalo, že se vítěz v nastalé tmě považoval za poraženého a poražený za vítěze. Osudné rozhodnutí na sebe nedalo dlouho čekat.
Niccolo Machiavelli

Krizová komunikace > srpen 2016 > Důvěryhodnost jako zázračná zbraň

Je to příliš krásné, než aby to byla pravda! Možnost jedinou tiskovou zprávou oslovit najednou všechna média působí lákavě. Realita však vypadá jinak.

Pokud skutečně chcete dostat své poselství do médií, musíte postupovat jinak. Chce to kreativitu, nápaditost a také dobré komunikační schopnosti. Sociální média jsou sice cool a zároveň nesmírně rychlá. V tomto případě však pro vás nejsou řešením. Tradiční média totiž stále představují důležitý komunikační kanál, bez kterého se neobjedete.

Nic na tom nemění ani skutečnost, že se zmenšil počet novinářů zaměstnaných v redakcích. Je jich nejenom méně než dříve, ale musí navíc zastat také více práce.

Co to pro vás znamená? Musíte být opravdu dobře připraveni, pokud se ucházíte o jejich pozornost. Samozřejmostí by měla být skvělá znalost tématu, které chcete jejich prostřednictvím zprostředkovat světu.

Stejně tak hluboká by měla být také znalost médií, zákonitostí jejich práce a také jejich zaměření. Dobře vybírejte, koho chcete oslovit.

Ujasněte si, která média jsou pro vás prioritou. A kde se vaše potřeby a očekávání míjí s jejich zaměřením a čtenáři či diváky, které oslovují. Uvažte zároveň, zda se vám nevyplatí spíše udělit některému z médií exkluzivitu. A inovativně zpracovaným materiálem, který dokáže vyvolat silný ohlas, následně získat pozornost médií dalších.

Předpokladem vašeho úspěchu je zároveň sázka na dlouhodobou spolupráci s médii. Kvalitní, pečlivá a pravidelná spolupráce s novináři vám pomůže vytvořit atmosféru vzájemné důvěry. Jenom na vás bude, zda ji dokážete udržet a dále rozvíjet. Jedním z klíčových předpokladů je přitom vaše spolehlivost.

Práci s novináři a krizovému PR se věnuji v mé knize Efektivní krizová komunikace, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing. Kupte si ji a dozvíte se více!

Krizová komunikace > srpen 2016 > Pro inspiraci

Osud ukáže svou zhoubnou moc všude tam, kde mu nestojí v cestě organizovaná síla. Vší silou se opře právě tam, kde nejsou břehy a hráze, které by ho zadržely.
Niccolo Machiavelli


Krizová komunikace > červenec 2016

Krizová komunikace > červenec 2016 > Zdánlivá samozřejmost úspěchu

Vzpomínáte si, kdy jste naposledy chtěli na někoho udělat dobrý dojem?

Pokud vám skutečně šlo o úspěch, pak jste v tu chvíli nejspíš napnuli všechny své síly. A zároveň udělali vše proto, abyste měli k dispozici to nejlepší, co je v danou chvíli k dispozici. Případně jste neváhali si to opatřit jinde.

Je smutným zjištěním, že toto zaručené pravidlo úspěchu není automaticky používáno v případě vztahů s veřejností. Opakovaně se ukazuje, že řada firem a institucí uděluje této oblasti pouze malou pozornost. Případně k ní přistupuje nestrategicky, což následně vede k selhání, k poškození pověsti a ztrátě důvěry klíčových zájmových skupin. Výsledkem bývá neplnění podnikatelských záměrů, respektive v případě institucí nenaplnění předsevzatých cílů. Kde je jádro problému? Při bližším pohledu se ukazuje, že není věnována dostatečná pozornost lidem, kteří mají celou záležitost na starosti.

Právě na těch, kdo hovoří jménem firem a institucí přitom závisí, jak budou vnímány a hodnoceny veřejností. A logicky také, zda v ně budou mít lidé důvěru.

Co to znamená konkrétně? Ti, kdo pracují v komunikačních odděleních, by měli mít vytvořeny kvalitní podmínky pro svou náročnou práci. A to jak po finanční, tak i po materiální stránce. Důvody jsou nasnadě. V případě špičkových tiskových mluvčí se jedná o odborníky na slovo vzaté. Předpokladem jejich profesionálního výkonu je kvalitní vysokoškolské vzdělání z renomované vysoké školy. Běžná je jejich schopnost navazovat vztahy s lidmi, stejně jako psychická a fyzická odolnost. A klíčovou je rovněž špičková znalost češtiny. To vše není zadarmo. A zdaleka se nejedná o samozřejmost, jak by se mohlo zdát na první pohled.

Ve chvílích kdy propukne krizová situace, bývají tiskoví mluvčí vystaveni vážné zatěžkávací zkoušce jak po psychické, tak i po fyzické stránce. V momentu mimořádného vypětí zažije křest ohněm také jejich znalost jazyka. A to nikoli jazyka cizího, ale češtiny. Jazykové selhání bývá často předstupněm selhání komunikačního. Podobná neschopnost tiskových mluvčí před objektivy televizních kamer mívá za následek nejenom momentální pousmání, ale může vyvolat pochybnosti o profesionalitě firmy jako celku.

Kvalitní lidé stojí peníze. Řada firem to však zjistí až ve chvíli, kdy je už příliš pozdě.

Krizová komunikace > červenec 2016 > Pro inspiraci

Žádný rozumný muž, co svět světem stojí, nepovažoval za prospěšné vsadit osud národa na jednu kartu, nepodpíral-li jej současné patřičnou vojenskou silou.
Niccolo Machiavelli


Krizová komunikace > červen 2016

Krizová komunikace > červen 2016 > Máte říct ANO či NE?

Jsou situace, které vám nikdo závidět nebude. Mezi ně určitě patří rozhodnutí, jak zareagovat na vzniklou krizi. Obzvláště těsně po jejím propuknutí bývá často patrné váhání a mnohdy přímo nechuť udělat první krok.

Čistě lidsky je to zcela pochopitelné. Když se ocitnete ve víru krize, může se vám zdát, že jsou důležitější věci než hovořit s novináři a komunikovat s veřejnosti. A následně setrvat v tomto dialogu po dobu nezbytně nutnou k vyřešení celé situace a v ideálním případě také po ní. Obyčejně se však velmi rychle ukáže, že vám stejně nic jiného nezbývá. Naopak zjistíte, že jste se měli pravidelné komunikaci věnovat dávno před tím, než krize propukla. Proč tomu tak je?

Právě běžná, pravidelná komunikace bývá tím nejlepším, co můžete udělat pro vytvoření atmosféry důvěry. Mezi vámi (firmou, institucí, neziskovou organizací) na jedné straně a vašimi zájmovými skupinami na straně druhé. A to včetně novinářů.

Vaše dobrá pověst a obecně úspěch při krizové komunikaci totiž v mnohém závisí na tom, zda jste si byli schopni v klidných dobách vytvořit dostatečnou zásobu dobré vůle. Jak u zákazníků, dodavatelů či široké veřejnosti, tak u médií. A zda v případě, že jste se skutečně něčeho dopustili, to díky tomu bude vnímáno benevolentněji. Spíše jako náhoda, která jak známo potvrzuje pravidlo. A po vaší náležité žádosti o prominutí a uvedení celé záležitosti na pravou míru, vám bude vše brzy odpuštěno.

Předpokladem takového pozitivního scénáře je dobrá připravenost na krizovou komunikaci a kvalitní tiskový mluvčí, odolný po fyzické i psychické stránce. Důležitá role však v rámci pro-aktivní komunikace připadá také na vás jako na šéfa firmy (instituce nebo neziskové organizace). Také vy byste totiž měli počítat s tím, že v případě potřeby budete muset předstoupit před televizní kamery a novinářské mikrofony. Tím spíše, že mediální zdatnost patří a bude stále více patřit k důležitým stavebním kamenům manažerského úspěchu a zároveň i přežití v nelítostném konkurenčním boji uvnitř i vně vaší organizace.

Krizová komunikace > červen 2016 > Pro inspiraci

Jednota dělá z malých velké. Nejednotnost přivádí k pádu i ty nejmocnější.
Salustius

Krizová komunikace > červen 2016 > Tvrdá škola komunikace

Primárky ve Spojených státech jsou u konce. Podobně jako následná předvolební kampaň bývají považovány za významný ukazatel toho, kudy se bude v následujících letech ubírat řízená komunikace. Jejich poselství je jasné. Více než kdy jindy je nezbytným předpokladem úspěchu v komunikaci celková osobní síla, vytrvalost a houževnatost. Na tomto zjištění nic nezmění ani týdny a měsíce zbývající do voleb.

Čtyřiadvacetihodinový zpravodajský cyklus televizí a internetu a především prostředí sociálních sítí mnohonásobně umocňuje tlak na kandidáty a jejich týmy. A to nejenom z hlediska nezbytnosti včas poskytnout výklad, interpretaci toho, co se stalo či co se právě odehrává. Stejně důležitá, či možná i mnohem významnější je schopnost bezpočtu aktivních uživatelů internetu přicházet s vlastními tématy a zásadně ovlivňovat předvolební agendu. A následně tak ovlivňovat průběh kampaně a také způsob, jak toho či onoho kandidáta vnímá veřejnost.

V takovém prostředí nic nemůže být opomenuto, nic nemůže být vyloučeno a nic nemůže být považováno za málo důležité. Vyhraje ten, kdo bude lépe připraven, lépe dokáže vyjít vstříc momentálním očekáváním veřejnosti a co je velmi důležité – bude také odolnější. Tedy ve zkratce vše, co potřebuje umět každý, kdo chce obstát v krizové komunikaci.

Krizová komunikace > červen 2016 > Pro inspiraci

Nezbytnost dělá plaché chrabrými.
Sallustius


Krizová komunikace > květen 2016

Krizová komunikace > květen 2016 > Dvě jednou ranou

Mezi zasvěcenými se tomu říká publicity stunt. A pokud je v něm někdo opravdovým mistrem, pak je to bezesporu organizace Greenpeace. Také tentokráte se se jí podařilo svojí akcí přilákat média a zajistit si pozornost veřejnosti.

Aktivisté přitom mířili hodně vysoko. Zdaleka však nešlo pouze o výšku sloupů u vstupu do Britského muzea, na kterou se vyšplhali členové organizace. Skutečným cílem akce byla petrochemická společnost BP, která je sponzorem právě probíhající výstavy o podmořských archeologických objevech.

Podle Greenpeace je "ironií, že společnost zabývající se těžbou ropy, sponzoruje výstavu, jejíž název Sinking cities (Potopená města) je prakticky souhrnem dopadů klimatických změn." Proto aktivisté na sloupy umístili velké bannery se jmény měst, která musí čelit nebezpečí zatopení. A staly se tak obětí klimatických změn.

Zdá se však, že dopadem akce může být nejenom nechtěná publicita pro BP. Ve hře je také sponzorská smlouva těžební společnosti právě s Britským muzeem. To je ostatně dlouhodobě terčem kritiky aktivistů za spolupráci s firmou. Ve stejné chvíli je však finanční podpora pro muzeum více než důležitá. Proto také muzeum až doposud odmítalo požadavky na ukončení sponzorské smlouvy. Podle něj právě sponzorské dary umožňují pořádání špičkových a finančně náročných výstav pro široké publikum.

Další osud spolupráce mezi muzeem a těžaři je však v tuto chvíli nejistý. Stín pochybnosti na ni vrhla zpráva o tom, že BP letos neobnovilo sponzorskou smlouvu s galerií Tate. Firma sice uvedla, že důvody jsou provozního rázu. Skutečností však zůstává, že Tate byla podobně jako nyní Britské muzeum v hledáčku aktivistů. A stala se tak terčem řady protestních akcí a to společně se svými sponzory.

Krizová komunikace > květen 2016 > Pro inspiraci

Žádný smrtelník nikdy nedokázal sloužit zároveň svým vášním a svým nejlepším zájmům.
Salustius


Krizová komunikace > duben 2016

Krizová komunikace > duben 2016 > Těžké časy pro dobré jméno

"Budování dobrého jména tvá dvacet let, jeho zničení pět minut." Slova legendárního amerického investora Warrena Buffetta výstižně shrnují ztrátu pověsti, které nyní čelí automobilový průmysl v Německu.

Výsledky průzkumu zveřejněného deníkem Handelsblatt v prvním dubnovém vydání hovoří jasně. Jsou tím smutnější, že se nejedná o aprílový žert. Důvěra veřejnosti vůči prestižnímu odvětví německého průmyslu meziročně poklesla o dvacet procent. Zatímco ještě v roce 2016 zaujímal automobilový průmysl pozici na jasné špičce, odsunulo ho výsledných jednačtyřicet procent na dolní příčky žebříčku. Jak upozorňuje deník, za automobilovým průmyslem se nachází už jenom farmacie a finančnictví. Posledně jmenované odvětví bojuje proti "hluboké nedůvěře mezi lidmi" od toho, co bývá označováno jako finanční krize. Právě během minulého roku se mu však podařilo zlepšit svoji pozici a získat důvěru dvaatřiceti procent dotázaných. Jen pro připomenutí. V roce 2012 se pro něj vyslovilo pouhých sedmnáct procent respondentů.

Problémy s důvěrou veřejnosti však má automobilový průmysl rovněž v dalších zemích. Dobře je to vidět například ve Francii, Velké Británii, Nizozemí a Švédsku. Jak v této souvislosti Handelsblatt upozorňuje, může se to odrazit na omezení automobilové dopravy ve velkých městech. O podobných krocích již uvažují kupříkladu Oslo, Helsinky a Kodaň. To může mít následně dopad na ochotu lidí kupovat nové automobily a znamenat tak další nepříjemnou zprávu pro výrobce aut.

Krizová komunikace > duben 2016 > Pro inspiraci

Vítězům se spí sladčeji než poraženým.
Plutarchos


Krizová komunikace > březen 2016

Krizová komunikace > březen 2016 > Informační tok a krizová komunikace

Efektivně řízený tok informací představuje jeden z klíčových předpokladů úspěšného zvládnutí krize. Bez něj bývá komunikační úsilí obyčejně odsouzeno k nezdaru. Přes jeho důležitost mu však často nebývá věnována odpovídající pozornost. Firmám a institucím pak v důsledku odbyté krizové komunikace nezbývá, než sčítat škody.

Rychlé a promyšlené informování všech důležitých zájmových skupin představuje samu podstatu komunikačního zvládání krizových situací. Umožňuje sdělit svoji verzi událostí a účinně tak pomáhá čelit spekulacím, které s sebou podobně vypjaté situace nezbytně nesou. Vhodnou volbou slov a správně zvoleným postojem umožňuje vyjádřit omluvu za to, co se stalo. A také vytvářejí prostor pro vyjádření soucitu s případnými obětmi či poškozenými osobami.

To však zdaleka není všechno. Správně nastavený informační tok umožňuje v nelehké situaci mobilizovat zaměstnance. A co je obzvláště důležité, pomáhá je udržet na vaší straně a přesvědčit, že děláte vše pro zvládnutí situace.

Předpokladem úspěšného nastavení informačního toku je vedle zkušeností s komunikací s novináři obecně a ve vypjatých situacích zvláště, také schopnost naladit se na momentální emocionální potřeby veřejnosti. A to především těch, koho chcete a potřebujete oslovit. Emoce zainteresovaných zájmových skupin mohou procházet během krizové situace silně proměnlivým vývojem. Proto je důležité, abyste s nimi počítali.

Informační tok navíc musí fungovat také opačným směrem. Pro správné vyladění komunikace potřebujete průběžně sbírat informace o tom, jak krizovou situaci vnímají novináři a další důležité zájmové skupiny. V souladu s obdrženými zjištěními byste pak měli váš informační tok doplňovat, účinně vylaďovat a v rámci možností ho tak dovést k dokonalosti. Blíže se o efektivní komunikace dozvíte v mé knize Efektivní krizová komunikace, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing.

Krizová komunikace > březen 2016 > Pro inspiraci

Zapracujte na pověsti a ona bude pracovat pro vás.
John Rockefeller


Krizová komunikace > únor 2016

Krizová komunikace > únor 2016 > Elysejský palác: odhalená tajemství

Jsou události, které dokáží otřást celým světem. Jejich pozadí však mnohdy zůstává skryto. Stejně tak jako podrobnosti toho, jak byly nakonec vyřešeny. Přinejmenším v jednom případě to však už není pravda.

Kniha Au coeur du pouvoir (V samém středu moci), která právě vyšla v Paříži, odhaluje, jak Elysejský palác řešil loňské teroristické útoky, jak byla přijímána konečná rozhodnutí a co tomu předcházelo. Publikace z pera známého francouzského novináře Bruna Divea se podrobně zabývá tím, jak prezident François Hollande uvažoval, o čem přemýšlel a jak prokazoval vůdčího ducha. Ostatně právě ochota převzít inciativu představuje jeden z klíčových předpokladů úspěšného řešení krizových situací. Samozřejmě společně s dobrou přípravou a s tím spojenou schopností improvizovat.

Kniha vychází jak z rozhovorů s prezidentem Hollandem, tak s předsedou vlády, silovými ministry a dalšími klíčovými osobami z prezidentova bezprostředního okolí. Dává zároveň nahlédnout, jak vznikají komunikační příležitosti během krizových situací. Tedy ty, které nejvíce zajímají média a nejintenzivněji působí na představivost lidí a zcela zákonitě nejvíce ovlivňují veřejné mínění. Mezi nimi jasně kraluje prezidentova brzká přítomnost na místech teroristického útoku. Ať se jednalo o návštěvu redakce týdeníku Charlie Hebdo v lednu 2015 nebo okolí koncertního sál Bataclan v listopadu téhož roku.

Právě přítomnost na místech, kde se jen krátce před tím odehrály tragédie, se nejspíše stala jednou z hlavních příčin silného nárůstu popularity prezidenta Françoise Hollanda. Ta dosáhla v prosinci minulého roku téměř padesáti procent. Vzrostla tak o celých dvaadvacet procent a byla tak nejvyšší od 12. července 2012. Podobně důležitou roli sehrála také dobrá připravenost francouzské vlády. Při okamžitém rozhodování jak postupovat po útocích v listopadu, mohl prezident vycházet z tajného vládního dokumentu. Ten obsahoval přehled vhodných opatření, která je žádoucí v podobné situaci učinit. Vláda ho nechala vypracovat v minulém roce v souvislosti s obavami z dalších útoků. Prozíravost se jí vyplatila. Tento de facto krizový manuál jí v listopadu umožnil zvládnout vypjatou situaci rychleji a celkově mnohem efektivněji. A přirozeně znejistěná veřejnost díky tomu snaze nabyla dojmu, že prezident a vláda má zvládání situace pevně ve svých rukou a dělá vše pro normalizaci situace.

Krizová komunikace > únor 2016 > Pro inspiraci

Odvaha spočívá ne v tom, že se beze strachu vystavujete nebezpečí, nýbrž v tom, že se pevně držíte spravedlivé věci.
Plutarchos


Krizová komunikace > leden 2016

Krizová komunikace > leden 2016 > Právnická esa pro whistleblowery

Whistlebloweři to budou mít opět o něco snazší. Rozhodnutí přední americké advokátní kanceláře zaměřené na whistleblowery otevřít kancelář v Londýně zní jasně. A je pouze otázkou času, kdy jejich vzkaz jasně pochopí aktivisté. A následně pocítí korporátní svět.

Právníci doposud působící ve Washingtonu a San Franciscu rozpoznali potenciál evropského trhu. Poté co získali americkým mandantům z řad whistleblowerů odměny ve výši přesahující jednu miliardu amerických dolarů, mají nyní šanci na úspěch i jejich evropští následovníci.

Obzvláště pozorně by proto měli tuto zprávu zaznamenat v nejvyšších patrech firem. V případě fenoménu whistleblowerů se nejedná o dočasnou záležitost. Spíše jde o jev, se kterým budou muset trvale počítat. A přizpůsobit jeho existenci své podnikatelské aktivity. Když ho podcení, ohrozí nejenom firemní pověst. Jejich selhání je vyjde také pořádně draho.

Nastal čas začít brát tento fenomén vážně. Řešit jeho příčiny a také změnit komunikační prostředí ve firmě. A – last but not least – zvážit, jak budou komunikovat v případě, že jejich whistleblower uspěje.

Krizová komunikace > leden 2016 > Pro inspiraci

Nedbej nebezpečí, přijde rychleji.
Publilius Syrus


Krizová komunikace > prosinec 2015

Krizová komunikace > prosinec 2015 > Nová past na firemní pověst

Až doposud se zdálo, že pouze politická korektnost s sebou přináší velké nástrahy pro firemní pověst. S tím jak se postupně začalo měnit společensko-politické klima, to vypadá, že toto pravidlo začalo platit také inverzně.

Příkladem může sloužit společnost Starbucks. Její kelímky určené pro podávání kávy ve vánočním období označil kandidát na amerického prezidenta Donald Trump za "málo vánoční". Tím inicioval celou lavinu kritických a ve své podstatě dehonestujících návrhů rozhořčených zákazníků Starbucksu. Prostřednictvím sociálních sítí a za pomoci Photoshopu doporučovali kávovému gigantu jak ještě více protivánoční by jeho kelímky mohly být.

Dopad na vánoční prodeje prozatím není známý. Situace však až nápadně připomíná dlouholetý problém, kterému musela čelit společnost Procter & Gamble. Ten vázal nemalé finance a také pracovní sílu ve snaze zvrátit nepříznivý pohled části veřejnosti na firmu. Více se dočtete v mé knize Efektivní krizová komunikace, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing.

Zkušenost opakovaně ukazuje, že podobné případy není vůbec podceňovat. Při nedostatečně rychlé reakci se snadno vymknou z rukou a budou dlouhodobě dělat firmám vrásky na čele. Kosmetický problém však přitom zdaleka nemusí být problémem jediným.<>

Krizová komunikace > prosinec 2015 > Pro inspiraci

Zítřek bojuje, aby nebyl poražen.
Publilius Syrus


Krizová komunikace > listopad 2015

Krizová komunikace > listopad 2015 > Šéf firmy a krizová komunikace

Měsíčník Moderní řízení, vydávaný nakladatelstvím Economia, uveřejnil v aktuálním vydání můj článek Šéf firmy a krizová komunikace. Naleznete ho na str. 8-11 (Moderní řízení 11/2015) nebo v jeho elektronické podobě.

Krizová komunikace > listopad 2015 > Na tohoto nepřítele si dejte dobrý pozor

Lidé to obyčejně neradi slyší. A špičkoví manažeři tím méně. Mnozí zakrývají oči před tímto problémem tak dlouho, až bývá pozdě.

Nedostatečná schopnost rychle se adaptovat na potřeby krizové komunikace představuje jednu z největších překážek úspěchu. Ve hře bývá až příliš mnoho. A stres z postupujícího selhání svazuje nejenom ruce, ale i úsudek a jazyk.

Potřeba silného zaměření na výkon, tak běžná a tak důležitá v korporátním světě, přesahuje během krizové komunikace obvyklý rámec. A to vysoce. Důležitá je proto jak včasná příprava na krizovou komunikaci, tak i schopnost krizi zvládat po tělesné a psychické stránce.

Zároveň to znamená, že do krizových komunikačních týmů nominujete právě takové osobnosti, které dokáží stres a otázky novinářů dobře snášet. Dokáží jednat s chladnou hlavou tam, kde ji ostatní ztrácejí. A umí utvořit účinnou komunikační hráz před nebezpečím, které se valí na firmu. A to často i řadu dnů za sebou. Jen tak omezíte riziko neúspěchu a selhání. Sotva je totiž něco horšího než selhání v přímém přenose. A není nic smutnějšího než pohled na běžce na dlouhou trať, který nedorazil do cíle.

Krizová komunikace > listopad 2015 > Pro inspiraci

Sdílené nebezpečí je nejsilnějším poutem. Sjednocuje a drží pohromadě i ty co jinak navzájem pociťují podezíravost a nevraživost.
Titus Livius


Krizová komunikace > říjen 2015

Krizová komunikace > říjen 2015 > Volkswagen v krizi

Firma Volkswagen se stala předmětem velkého zájmu médií a celé veřejnosti. Přečtěte si myšlenky Radka Chalupy, které v této souvislosti uveřejnil týdeník Ekonom 42/2015.

Krizová komunikace > říjen 2015 > Pro inspiraci

Ne tak snadno dovede přemýšlet o nejistých rozmarech náhod ten, koho doposud nikdy osud nezklamal.
Titus Livius


Krizová komunikace > září 2015

Krizová komunikace > září 2015 > Jak dobře jste připraveni na nátlakové skupiny?

Potkat to může opravdu každého. Firmy, úřady, neziskové organizace nebo exponované jednotlivce. V současném světě pevně propojeném sociálními sítěmi se může do hledáčku nátlakových skupin dostat prakticky kdokoliv. Například také vy.

Jak je to možné? Cokoliv, co děláte, se může někomu nelíbit. A záleží jen na jeho či její schopnosti získat pro svůj negativní postoj dostatečnou podporu. Na Facebooku, Twitteru, YouTube nebo třeba v blogosféře. Vy pak už jen můžete sčítat škody.

Záleží pouze na vás, zda se budete umět efektivně bránit. Nátlakové skupiny sice neustále metamorfují, mnohé vznikají a zanikají podle aktuální potřeby. Přesto však mají základní rysy společné. S jejich dobrou znalostí na tom budete tváří v tvář rozhněvaným aktivistům rozhodně mnohem lépe. Podobně důležitá je schopnost sebevědomě se pohybovat ve světě médií a internetu. Všude tam budou totiž napjatě sledovat, jak obstojíte ve vzniklé krizové situaci…

Jste opravdu efektivně připraveni? Pokud si nejste zcela jisti, pak se více dozvíte v mé knize Efektivní krizová komunikace, kterou vydalo nakladatelství Grada. Můžete mě také přímo kontaktovat. Například na mobilu 604 205 321.

Krizová komunikace > září 2015 > Pro inspiraci

Masy jsou jako moře. Ve své podstatě bývají nehybné, dokáže je však rozhýbat každý závan větru a to dokonce i ten nejslabší vánek.
Titus Livius


Krizová komunikace > srpen 2015

Krizová komunikace > srpen 2015 > Manažer pod palbou

Vůbec to není příjemné. Přesto se to však stává stále častěji. Členové nejvyššího vedení se musí rozloučit se svou pozicí a hledat si štěstí jinde. Pro některé z nich se tak noční můra stala realitou. Pro většinu však jde o ránu z čistého nebe. V obou případech platí jedno – propuštění manažeři se nechtěně stávají předmětem krizové komunikace. Bránit se však nyní musí sami.

Důvodem nuceného odchodu často bývá nikoli špatný výkon. Příčiny pádu bývají mnohdy osobního rázu. Souvisí s tím, jak je vnímán výkon jejich práce a také oni sami osobně. A jak známo – perception creates reality. Je smutnou skutečností, že si hrozícího nebezpečí nebývají vůbec vědomi. A to přesto, že je ve firemním vedení mnohdy velmi těsno a přetahovaná o pomyslné místo na slunci bývá na denním pořádku.

Manažeři v ohrožení tak neudělají nic pro odvrácení pádu a nejsou také připraveni na „čas poté“. Sami si tak ztěžují hledání obdobné pracovní pozice a ohrožují svůj životní standard. Vše je tím smutnější, že se často dalo všemu předejít.

Krizová komunikace > srpen 2015 > Pro inspiraci

Lidé ochotněji vrací utrženou ránu než prokázanou laskavost, protože vděčnost je zátěží, kdežto pomsta požitkem.
Tacitus


Krizová komunikace > červenec 2015

Krizová komunikace > červenec 2015 > Mlčící většině napospas

Vaše pověst a často také profesionální bytí a nebytí závisí na nevelké skupině osob. Té, která umí upoutat pozornost virtuálního světa a udělat rozruch. Co nejhlučněji a co nejbarvitěji. Na sociálních sítích nebo v nekonečných komentářích pod články zpravodajských portálů. Nemusí se vám to vůbec líbit, ale je to tak. Internet stále více rozhoduje o dobrém jménu firem, institucí, neziskových organizací a ano, také exponovaných osobností.

Vůbec vám přitom nepomůže, že ostatní obvykle mlčky přihlíží popravě vaší pověsti. Znamená to, že souhlasí? To nebývá vůbec jisté.

Oslovit „mlčenlivé 2.0.“, jak bývají také nazýváni, a získat je na vaši stranu přitom nemusí být zdaleka tak složité. Chce to jen dobrý plán, profesionální přístup k věci a dobře vyvinutý cit pro komunikaci. Díky tomu nebude vaše věc ztracena, ani kdyby vaši protivníci vyvíjeli sebevětší hluk.

Je ve vašem zájmu, abyste mlčící většinu dokázali zapojit do dialogu. Čím dříve, tím lépe. A to přesto, že o to až doposud neprojevovala zájem. V kritickém okamžiku se vám její mnohdy střízlivý pohled na situaci nebo dokonce výslovná podpora budou hodit. Vstřícný názor těch, kdo byli až doposud skoupí na slovo, pak připraví o legitimitu ty, kteří pouze dovedně hrají s emocemi veřejnosti. Stane se účinným nástrojem v boji za vaši pověst a její ochranu.

Krizová komunikace > červenec 2015 > Pro inspiraci

Cesta ke štěstí je dlážděna vytrvalostí.
Vergilius


Krizová komunikace > červen 2015

Krizová komunikace > červen 2015 > Selfie – past na dobrou pověst?

Bez fenoménu selfie si dnes už sociální sítě nejspíše ani nedokážete představit. Potřeba zaznamenávat svět a svoji přítomnost v něm se stala jednou z nejpopulárnějších aktivit současnosti. Nemusí to však být tak bezpečné, jak se na první pohled může zdát.

Zpozornit by měli obzvláště ti, kteří patří mezi veřejně známé osobnosti. Případně ti, kteří by se jimi chtěli stát. A také jejich rodinní příslušníci. Všichni z nich mají co ztratit, pokud bude poškozena jejich pověst. Právě to jim při pořizování selfie hrozí.

Ve hře je totiž negativní asociace. Výraz z prostředí řízené komunikace upozorňuje, že zdánlivě neškodné selfie může způsobit pořádně velké starosti. Proč? Důvodů je hned několik. Velký problém může snadno vyvolat prostředí, ve kterém byl snímek pořízen nebo celkový kontext snímku. Případně se stanou nevítanou přítěží pro vaši pověst lidé, se kterými jste se nechali vyfotit. Ať už je dobře znáte či nikoliv. U veřejně exponovaných osobností totiž platí nepřímá úměra. Čím známější jsou, tím více se najde těch, kteří si budou chtít selfie s nimi pořídit.

Média stále ochotněji čerpají z prostředí sociálních sítí, pokud mají ilustrovat aktuální kauzy. A sociální sítě bývají obvykle vydatným zdrojem informací a obrazového materiálu o osobách na pomyslném pranýři. Až oči zvídavých novinářů přecházejí!

Uděláte proto dobře, když si dvakrát rozmyslíte, kde a s kým si budete selfie pořizovat. A také komu dovolíte, aby si selfie pořídil s vámi. V tomto případě totiž ztrácíte kontrolu nejenom nad fotografií, ale dost možná také nad dalším osudem své pověsti. Může se totiž stát, že se bude jednat o člověka, který se stane předmětem negativního zájmu médií. A vy si nechtěně užijete této pozornosti společně s ním.

Krizová komunikace > červen 2015 > Pro inspiraci

Nemoudrý se vyhýbá chybám a do opačných padá.
Horacius


Krizová komunikace > květen 2015

Krizová komunikace > květen 2015 > Kámen úrazu – cílová skupina

Můžete se s tím setkat dnes a denně. Firmy, instituce, ale také neziskové organizace mnohdy vynakládají čas a také nemalé peníze na krizovou komunikaci, která nikam nevede. Důvod? Poselství, se kterým přichází, tón, který volí a slova, která si vybírají, neodpovídají světu těch, které potřebují oslovit. A výsledek? Dlouhodobě poškozená pověst a někdy také konec těch, co stojí v čele organizace.

Stačilo přitom poměrně málo a všechno mohlo být jinak? Co bylo třeba udělat? Brát komunikaci vážně. Průběžně analyzovat postoje klíčových cílových skupin. Pochopit trendy jejich dalšího vývoje.

Skutečně dobrá znalost cílové skupiny je základním předpokladem úspěchu v krizové komunikaci. Bez ní vám hrozí, že neuspějete. Ve svém úsilí vyřešit vzniklou situaci se minete s očekáváními těch, na kterých vám nyní nejvíce záleží. Navíc zároveň hrozí, že se cílová skupina ani nedozví, že se jí snažíte oslovit. A to tehdy, když vsadíte na taková média, která vůbec nesleduje nebo je považuje za okrajová. Vy pak jen můžete sčítat škody.

Krizová komunikace > květen 2015 > Pro inspiraci

Je snadné vládnout dobrým.
Plautus


Krizová komunikace > duben 2015

Krizová komunikace > duben 2015 > Zaměstnanci jako riziko a hrozba?

Polovina všech firem se během uplynulých dvou let stala obětí digitální průmyslové špionáže, sabotáže nebo krádeže dat. V každém druhém případě přitom byli jejich pachateli současní nebo bývalí zaměstnanci. Tyto znepokojivé údaje vyplývají z průzkumu provedeného mezi jednateli a bezpečnostními šéfy více než tisíce německých firem. Vzniklá škoda přesahuje padesát miliard eur.

Mezi nejohroženější odvětví patří automobilový průmysl, těsně následovaný chemickým a farmaceutickým průmyslem, bankovnictvím a pojišťovnictvím. Podle organizátorů průzkumu se ukazuje, že vlastní zaměstnanci jsou sice pro firmu nejdůležitějším zdrojem a hodnotou, představují však zároveň největší riziko. Druhou nejpočetnější skupinu (téměř čtyřicet procent) představují konkurenti, dodavatelé a zákazníci.

Firmy by této realitě měly přizpůsobit jak bezpečnostní předpisy, tak především vnitropodnikovou a krizovou komunikaci. Vzhledem k ekonomické provázanosti obou zemí to platí jak pro německé, tak i pro české firmy. Tím spíše, že podniky na obou stranách hranice čelí obdobným či přímo totožným bezpečnostně-komunikačním výzvám.

Krizová komunikace > duben 2015 > Pro inspiraci

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu.
Pascal


Krizová komunikace > březen 2015

Krizová komunikace > březen 2015 > Pozor na pohostinnost

Pohostinnost bývá všeobecně považována za jednu z nejoceňovanějších vlastností. Ne vždy se vám však musí vyplatit. Naopak může napáchat více škody než užitku. Přesvědčit se o tom mohl řecký ministr financí Varoufakis.

O Řecích se tvrdí, že patří k nejlepším hostitelům na světě. Možná právě to vedlo šéfa řecké státní pokladny k tomu, aby novináře z francouzského týdeníku Paris Match pozval na interview k sobě domů. Bylo to však právě prostředí jeho bytu s výhledem na Akropolis, které se postaralo o větší ohlas, než to, co ministr skutečně řekl. A to jak ve Francii a v Evropě, tak i v Řecku. Pokud lze soudit z reakcí na sociálních sítích a z poznámek novinářů, zdaleka se nejednalo o reakce pozitivní. Spíše naopak.

Okolnosti, za kterých interview probíhá, mohou zásadním způsobem ovlivnit jeho celkové vyznění. A platí to zdaleka nejenom o rozhovoru před televizními kamerami. Podobným nepříjemným úskalím se může ukázat také nezvládnutý fotografický doprovod rozhovorů pro časopisy a noviny.

Kdykoliv je ve hře fotografování, měli byste zbystřit. A předem pečlivě uvážit, jak chcete na snímcích působit. Podcenění přípravy na fotografování může zásadním způsobem posunout celkové vyznění rozhovoru. Zároveň může ovlivnit způsob, jak budete nadále vnímání. A to jak kladně, tak – v tom horším případě – záporně. Ostatně se o tom píše již v lednovém blogu.

Krizová komunikace > březen 2015 > Pro inspiraci

Na malých věcech často závisí osud velkých událostí.
Livius


Krizová komunikace > únor 2015

Krizová komunikace > únor 2015 > Hodnoty poslední záchrany

V současném světě ztratila řada pojmů své jasné vymezení. A následně také smysl. Jaký je důsledek? Mnozí tápou v tom, co je dobré a co špatné. Co je ještě přípustné a co již nikoli.

Existuje pouze málo společných jmenovatelů, na kterých by se lidé dokázali shodnout. Je to ke škodě lidí samotných i společnosti jako celku.

V hodnotovém vzduchoprázdnu se však obtížně pracuje a podniká. A také se v něm hůře chrání dobré jméno. Tím spíše, že důležitost pověsti ve světě byznysu stále roste. A stejně tak rostou útoky na ni.

Co za této situace můžete udělat? Pečlivě zachovávat misi a vizi vaší organizace. Vytvoříte si tak silný štít a oporu, když budete čelit snahám očernit vaše jméno. Opakovaně to ukazují zkušenosti z praxe.

Samozřejmostí zároveň musí být špičková, strategicky orientovaná komunikace a dodržování etických zásad. Společně představují záruku úspěchu vašeho snažení. Zároveň jsou s jistou nadsázkou zárukou trvale udržitelného dobrého jména. A to platí jak v případě firem, tak i exponovaných osobností.

Krizová komunikace > únor 2015 > Pro inspiraci

Nic není tak krásné jako pravda.
Boileau


Krizová komunikace > leden 2015

Krizová komunikace > leden 2015 > Osud máte ve svých rukou

Obraz je více než slova. Platnost tohoto klíčového komunikačního principu současnosti opětovně potvrdilo uplynulých dvanáct měsíců. V krizové komunikaci obstojí ten, kdo dokáže nabídnout veřejnosti její lepší zobrazení. Stále tak platí, že nestačí, že máte pravdu, pokud o tom nebudete schopni přesvědčit ostatní.

Zatímco sociální média vytvořila v minulých letech nové komunikační prostředí, změnila se vlastní podstata komunikace pouze nepatrně. Podobně jako dříve záleží na záběru kamery, fotografii, případně na chytlavém titulku. Přestože se vám to může zdát být mnohdy nespravedlivé, odpovídá to způsobu, jak většina společnosti vnímá realitu a zpracovává informace.

Pokud se v novém roce chcete vyhnout problémům, měli byste mít pod kontrolou způsob, jak jste zobrazováni vy, vaše firma a vaše výrobky či služby. A v případě potřeby dokázat efektivně reagovat na případné negativní snímky či videa. Samozřejmě tam, kde se objevily. Ať se již jedná o Facebook, Youtube, Twitter nebo v rámci jiného webového prostředí. Jen tak budete mít osud svého dobrého jména pevně ve svých rukou.

Krizová komunikace > leden 2015 > Pro inspiraci

Každý je tvůrcem svého osudu.
Appius Claudius Caecus